Mette Rønn er erhvervspsykolog og
autoriseret af Psykolognævnet …

Handle i kompleksitet

Vid, hvad du står for og går efter

Erhvervspsykologi med fokus på at udvikle samarbejdsrelationer
og kommunikation, og på at hjælpe mennesker til at tage personligt lederskab i organisatoriske forandringsprocesser, såvel som i livets mange andre omskiftelser.

Det er virksomhedens kendetegn at kombinere personligt nærvær med organisatorisk indsigt. Så det bliver muligt at finde den personlige nerve og samtidig holde fokus på den organisatoriske kontekst.

Mette Rønn er erhvervspsykolog og autoriseret af Psykolognævnet.
Hun har mere end 10 års erfaring som organisationskonsulent.
Hun har en international konsulentuddannelse med titlen Leading Meaningful Change fra ProDev i Belgien (www.pro-dev.be). Desuden er hun uddannet i Narrativ Praksis og i Analytisk Psykoterapi.

Hun er tilknyttet som ekstern lektor ved Psykologisk Institut,
Århus Universitet.

Erhvervspsykolog Mette Rønn