Når der er forandringer i organisationen

Hvornår er der brug for det?

Under organisatoriske forandringsprocesser, hvor der sker omstruktureringer, hvor afdelinger fx nedlægges, flyttes eller fusioneres, medfører det rystelser i relationerne.

Det kan have dyb indvirkning på de mennesker, som er deltagere i processen. Det kan være svært at holde fast i en aktørposition, når man føler sig som offer for forandringen.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der foregår, og at finde ud af hvordan man skal begå sig.

Forandringsprocesser griber ind i vores selvforståelse og i vores forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen. Ind imellem sættes vores personlige identitet til forhandling. Der kan være brug for hjælp til at skabe ny mening og til at etablere en sikker nok handlegrund.

Erhvervspsykolog Mette Rønn