Konflikthåndtering

I fleksible og forandringsparate organisationer er der brug for forskellighed mellem medarbejderne for at sikre at mange perspektiver er i spil. Når det lykkes, er der grobund for bevægelse, synergi og kreativitet. Men forskellighed er også anledning til konflikt.

Ind imellem optrappes uenigheder og misforståelser til konflikter. Det kan blive så fastlåst, at der er brug for hjælp udefra til at genetablere dialog og samarbejde. Så forskellighederne kan omsættes til brændstof for udvikling.

Erhvervspsykolog Mette Rønn