Stresshåndtering

Der er mange anledninger til stress i dagens samfund. Mange og modsatrettede krav og forventninger. Flydende grænser om arbejdet og manglende accept af begrænsninger. Utallige valgsituationer og manglende kontakt til egne værdier.

Det er bare nogle af buddene. For at håndtere stress er der brug for klare prioriteringer, indre holdepunkter og nærvær. Og der er brug at etablere tydelige rammer og kollegial støtte, så stress ikke bare bliver den enkeltes sag.

Erhvervspsykolog Mette Rønn