Teamsamarbejde

mange tilfælde lægges ansvaret for opgaveløsningen ud til et team af medarbejdere. For at det kan fungere optimalt, kan der være brug for at udvikle samarbejdet. Dels hvordan arbejdsprocesserne i teamet skal organiseres.

Dels hvordan samspillet mellem deltagerne skal være, for at teamets ressourcer bruges bedst muligt. Desuden er der ofte brug for at tydeliggøre samarbejdsfladen og ansvarsfordelingen mellem teamet og den nærmeste ledelse

Erhvervspsykolog Mette Rønn